Diëtistenpraktijk Puck Ruiter

Tarieven en vergoedingen

Dieetadvisering is onderdeel van het basispakket. Hierdoor heeft u vanuit uw basisverzekering recht op een vergoeding van 3 uur dieetzorg. Vergoedingen vanuit het basispakket vallen wel onder het eigen risico (behalve bij kinderen onder de 18 jaar). Houd hier rekening mee.

Hiernaast kan het zo zijn dat u via uw aanvullende verzekering nog een aantal uren vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. vijgenDeze uren komen bovenop de uren uit het basispakket en vallen niet onder het eigen risico. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraarals u wilt weten wat bij u van toepassing is.

Voor bepaalde groepen die vallen onder de chronisch zieken is er een aparte regeling. Heeft u diabetes, COPD en/of cardiovasculaire ziekten en is uw huisarts aangesloten bij Huisartsen Eemland Zorg, (een organisatie die in de regio Eemland Ketenzorg coördineert) dan heeft u recht op 3 uur dieetadvisering vanuit het basispakket waarover geen eigen risico wordt berekend. Vraag hiernaar bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

Tarieven
In bovenstaande situaties geldt het tarief wat uw zorgverzekeraar hanteert. Voor consulten die niet kunnen worden gedeclareerd geldt een uurtarief van 75 euro.

Intake (60 minuten en 30 minuten uitwerktijd)  € 112,50
Vervolgafspraak (30 minuten) € 37,50
Weegconsult of telefonisch consult (15 minuten)  € 18,75

Bent u vanwege lichamelijke beperkingen niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen, dan kunt u ook kiezen voor een huisbezoek. Ik reken hier geen extra kosten voor.

Directe toegankelijkheid (DTD)
De diëtist is vrij toegankelijk geworden, wat betekent dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft om dieetadvisering vergoed te krijgen. Echter niet alle zorgverzekeraars doen hieraan mee. Daarnaast bevat een verwijsbrief vaak zeer waardevolle informatie die voor mij essentieel is voor een goede behandeling. Ik vraag u dus om toch een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist mee te nemen.